2012 Anlægskursus Måbjerg Kirkegård

Ringkøbing Kredsen afholdt anlægskursus på Måbjerg Kirkegård den 29. maj 2012. En stor flok gravere og medhjælpere satte hinanden stævne ved Ellebæk kirke i Holstebro. Traditionen tro startede vi med morgenandagt. Pastor Karen Ingeborg Jacobsen bød os velkommen, og dermed var andagten i gang. Karen Ingeborg Jacobsen indledte med at fortælle at hver højtid har sin blomst. Julen har julestjernen, påske har påskeliljer og pinse havde pinseliljer, men de er efterhånden ved at være sjældne, men MÆLKEBØTTEN, den er alle steder, i rigt antal og når frøene er ved at modnes og man puster til dem, så flyver de ud og mangfoldiggør sig. Et godt billede på kristendommen og pinsen. Et frø faldt ned- slog rod- blomstrer- danner frø og dør. Ånd og nærvær overalt- Guds kærlighed- kristendom- natten- langfredag og død og opstandelse. Det gælder om at så i tro i mennesker, og budskabet breder sig som mælkebøtten. Pinsebudskabet= et mægtigt pust i mælkebøttens frø. Godt billedlig fortalt, ved knæfaldet stod en urtepotte med disse “dejlige” afblomstrede mælkebøtter, som der bare lige skulle et lille pust til, før de fløj ud i kirkerummet. Vi sang de gamle pinsesalmer – ”I al sin glans nu ståler solen”, ”Talsmand, som på jorderige”, og ”Kraften fra det høje”.

Hans Jørgen bød derefter velkommen til Ellebæk og Måbjerg, og orienterede om Hvor vi kunne finde redskaber og værktøj, og opfordrede til at det blev sat på plads efter brug.

Søren bød velkommen til de fem udstillerne Dansand, Bjarne fra MBK, Dohms efterfølger, Palle fra Specialentreprenøren, Contraktor, Jespers planteskole der venligt havde udlånt planterne, og Espersens stenhuggeri som havde stillet sten til rådighed.

Derefter var Menighedsrådet vært ved kaffe og rundstykker, og så blev der snakket, det er graverne gode til. Hyggeligt det er det jo også, men det var jo ikke det vi var kørt efter. Vi steg i bilerne og kørte til Måbjerg kirkegård. Her gav Jesper fra Jespers planteskole en fin præsentation af planterne og opfordrede til at prøve nytænkning, lave små hyggekroge på gravstedet, samt bruge flere stauder og lavendel.  Allan fra Espersens Stenhuggeri var behjælpelig med hugning af sten til bed og kanter. Anlægsfolkene blev fordelt i passende hold, nybegynder med instruktør og de øvede fik opgaver der var bundne og frie opgaver( se foto) det er nydeligt arbejde.

Contraktor er en ny vidunder maskine, som vi fik lov at “lege” med, en god minidumper, som kan tage det tunge slæb fra dem der ikke har en traktor til rådighed. Palle fra Specialentreprenøren gravede en grav, viste hvad han kunne med sin maskine, og Contraktor blev brugt til at flytte jorden med.

Til slut var der smørrebrød i Ellebæk kirke. Tak til alle der har arbejdet, en særlig tak til kirkebetjening, Hans Jørgen og hans medhjælpere, samt Måbjerg og Ellebæk menighedsråd for kaffe og rundstykker. Tak allesammen for en dejlig dag. HUSK næste arrangement: Sommerudflugt til Hee den 27 august kl. 17. Vi skal ud og se Hindø som ligger ude i Stadil Fjord, her spiser vi vores medbragte mad. Kl. 19 mødes vi ved henholdsvis Hee kirke eller I. C. Christensens hus, der sluttes af i ICs hus med kaffe.

Trine Damgaard. Graver Hover kirkegård.