Brug tillidsmændene

AKK er en organisation, som ønsker at støtte medlemmerne bedst muligt. Derfor er der opbygget en ordning med Tillidsmænd. Disse tillidsmænd er lokale gravere, som gennem kurser og nyheder fra FAKK i Sdr. Omme har fået en større viden i vores organisation, arbejdsforholde, samt faglige retslige sager. Da de samtidig er ansat som gravere, kender de arbejdet på kirkegården, og samarbejdet med menighedsrådet.

Derfor opfordres medlemmerne til at bruge disse tillidsmænd. Dette kan være ved problemer i arbejdet, samarbejdsvanskeligheder med øvrige ansatte og menighedsråd. Kom hellere i god tid, og en gang for meget end vente med at komme til alt er gået i hårdknude.

Ved at du kontakter din tillidsmand kan du få råd, og derved aflaste hovedkontoret. Bliver der brug for mere faglig hjælp overdrages sagen til sagsbehandlerne på hovedkontoret i Sdr. Omme.

Brug af tillidsmænd er vederlagsfrit.

Kontakt altid din egen tillidsmand.

Tillidsmand for Holstebro provsti, og formand for kursusudvalget
Hans Jørgen Lunde Lauridsen
Ringgade 125, 7600 Struer
Privat 28 44 12 54
Kirkegården 97 41 41 03
hansjorgenlunde@gmail.com
Graver Måbjerg & Mejrup kirkegårde


Tillidsmand Herning nordre & søndre provstier
Medlem af hovedbestyrelsen i FAKK
Jørgen Stiling
Gedhusvej 8, Simmelkær, 7451 Sunds
Kirkegården 40 37 27 32
ajstilling@gmail.com
Graver Ilskov kirkegård

Tillidsmand for Ringkøbing-Skjern provstier
Hjalti Finnsson
Storgade 4, Borris, 6900 Skjern
Kirkegården 23 60 37 97
Privat hjaltif@gmail.com
Arbejde: borriskirkegård@mail.dk
Graver Borris KirkegårdTillidsmand for Lemvig og Struer provstier
Christina Larson
Svampevej 3, 7673 Harboøre
Privat: 31 68 95 99
Kirkegården: 23 65 61 58
Mail privat: lljurgenll@hotmail.com
Mail kirkegården: cl@km.dk
Kirkegårdsleder Thyborøn

Tillidsmand Lemvig & Struer provstier
Søren Iversen
Grønsmøllevej 11, 7660 Bækmarksbro
Privat 24 98 12 30
Kirkegården 30 42 46 23
jsiversen@hotmail.com
Graver Nees kirkegård