Afholdte arrangementer

Billeder m.m. fra tidligere arrangementer
2024
Generalforsamling i Højmark forsamlingshus d. 20. februar 2024. Se billeder her. Se referat her. Se regnskab for 2023 her.

2023
Grandækningskursus Vemb kirkegård den 23. oktober 2023. Se billeder her. Læs referatet her
Temadag om grøn kirke/kirkegård i Højmark den 14. juni 2023. Se billeder her. Se referatet her.  Hent PowerPoint serie fra dagen her. (28MB)
Vintermøde-generalforsamling i Højmark forsamlingshus d. 21. februar. Se billeder her. Se referat her. Se regnskabet 2022 her.  Se PowerPoint fra mødet her.
2022 

Grandækningskursus Borbjerg kirkegård den 24. Oktober 2022. Se billeder her. Se referat her.
Anlægskursus Troldhede kirkegård den 4. maj 2022. Se billeder her. Læs referat her. Se andagten i kirken her. Se PowerPoint fra DSV Frø Danmark her
Generalforsamling i Højmark forsamlingshus d. 9. februar. Se billeder her. Læs referatet her

2021
Grandækningskursus Herborg kirkegård den 25. oktober. Se billeder her.  Læs referatet her
Studietur til Herborg planteskole og Holstebro kirkegård d. 1.september. Se billeder her. Læs referatet her

2020
Generalforsamling og Vintermøde i Højmark forsamlingshus den 18. februar. Læs referat fra generalforsamlingen her, og fra vintermødet her.

2019
 
Grandækningskursus Ramme kirkegård den 21. oktober 2019. Se billeder her.  Læs referat her
Studietur til Nygaards planteskole og Ribe kirkegård den 27. august. Se billeder her. Læs referat her
Anlægskursus Asp kirkegård den 7. maj. Se billeder her. Læs referat her
Generalforsamling/vintermøde 19. februar i Højmark forsamlingshus. Læs referat generalforsamlingen her. Fra vintermødet her. Se billeder her.

2018
Grandækningskursus den 22. oktober ved Snejbjerg kirke. Se billeder her. Læs referat her
Kirkegårdsmesse den 27. august i Lødderup på Mors. Læs referat her
Anlægskursus den 29. maj Vorgod kirkegård. Se billeder her. Læs referat her
Generalforsamling den 6. februar i Højmarks forsamlingshus. Læs referat her. Se billeder her

2017
Grandækningskursus den 23. oktober i Mejrup Kirkeby. Se billeder her.
Udflugt til Nordisk Granit Import i Skive 14. september. Se billeder her.
Anlægskursus Hover kirkegård den 6. juni. Se billeder her.
Tillidsmandsvalg og generalforsamling i Højmark Forsamlingshus den 8. februar.  Læs referat her.

2016
Grandækningskursus den 24. Oktober Råsted kirkegård. Se billeder her. Se referat her.
Kirkegårdsmesse den 29 august i Lødderup Mors. Se billeder her.
Anlægskursus d. 9. juni. på Nees kirkegård. Se billeder her. Læs referat her.
Generalforsamling – Vintermøde tirsdag d. 9. februar i Højmarks forsamlingshus. Se billeder her. Se referat her.

2015
Grandækningskursus d. 19. oktober Timring kirkegård. Se billeder her. Se referat her.
Udflugt d. 4. juni Lemvig kirke og museum. Se billeder her. Læs referat her.
Anlægskursus d. 5. maj Ulfkær kirkegård. Se billeder her. Læs referat her.
Vintemøde/generalforsamling/tillidsmandsvalg 4 februar Højmark forsamlingshus. Se billeder her. Læs referat her.

2014
Grandækningskursus d. 20 oktober Brejning kirkegård. Se billeder her. Læs referat her.
Udflugt d. 4. juni til Bækmarksbro kistefabrik. Se billeder her. Læs referat her.
Anlægskursus d. 20. maj på Borbjerg kirkegård. Se billeder her. Læs referat her.
Generalforsamling d. 17. februar i Højmark forsamlingshus. Se referat her
Vintermøde i Højmark forsamlingshus onsdag d. 15. januar. Læs referat her

2013
Grandækningskursus i Vildbjerg den 21 oktober. Se billeder her. Læs referat her
Studietur til Have & Landskab i Slagelse d. 29. august. Se billeder her. Læs referat her
Sommerudflugt Egekirkegården i Holstebro d. 3. juni. Se billeder her. Læs referat her
Anlægskursus Aulum kirkegård d. 14. maj. Se billeder her. Læs referat her
Generalforsamling og tillidsmandsvalg d. 4. februar i Højmarks forsamlingshus. Se referat her
Vintermøde d. 16. Januar i Højmarks forsamlingshus. Se referat og billeder her

2012
Grandækningskursus i Vinding den 22 oktober. Se billeder her. Læs referat her
Sommerudflugt til I. C. Christensens hus i Hee og Hindø i Stadil fjord d. 28 august. Se billeder her. Læs referat her
Anlægskursus i Måbjerg d. 29. maj. Se billeder her. Læs referat fra dagen her
Generalforsamling 20. februar i Højmarks forsamlingshus. Læs referat her
Vintermøde i Højmark forsamlingshus med Anders Agger. Læs referat her

2011
Grandækningskursus i Thyborøn den 24. oktober. Se billeder her. Læs referat fra dagen her
Have og Landskab Slagelse den 25. august. Se billeder her. Læs referat fra dagen her
Anlægskursus Kollund kirkegård. Se billeder her. Læs referat fra dagen her
Aftentur til Bovbjerg fyr og Thises ostelager. Se referat og billeder her  
Generalforsamling Højmark forsamlingshus.

2010
Vintermøde med Bjarne Rødkjær. Diasvisning. Se her
Udflugt til Blåtårn & redningsstation i Hvide Sande. Se artikel fra “Landsbygraveren” her
Grandækningskursus på Flynder kirkegård. Se billeder her

2009
Have & Landskabsmesse Slagelse. Se billeder her
Grandækningskursus på Vorgod kirkegård. Se billeder her

2008
Anlægskursus på Sdr. Felding kirkegård. Se billeder her
Grandækningskursus på Humlum kirkegård. Se billeder her

2007
Anlægskursus på Asp kirkegård. Se billeder her
Minikursus i beskæring og blomsterbinding Snejbjerg kirkegård. Se billeder her
Grandækningskursus på Borbjerg kirkegård. Se billeder her

2006
Grandækningskursus på Hvide Sande Kirkegård. Se billeder her