2012 Grandækningskursus

Grandækningskursus den 22. – 10. 2012 på Vinding kirkegård.

115 gravere og medhjælpere satte hinanden stævne i Sørvad Kulturcenter, Dagen begyndte med kaffe og rundstykker. Flemming Najbjerg viste en serie billeder med flotte gravpyntninger, mens vi fik kaffe, meget inspirerende.
Kursusudvalgsformand Søren Kiilerich bød velkommen og informerede om holdopdeling, og det er om at gøre sig umage for det gælder V. M. ( vestjysk mester ) i grandækning, samt fine præmier fra Dan-Sand.

Andagt i Vinding kirke.
Pastor Morten Mouridsen holdt en kort andagt i Vinding kirke. Han bød velkommen og konstaterede at vi snakker mere end konfirmanderne, han havde heldigvis forståelse for os, I går jo helt alene derude på jeres kirkegårde, så er der jo meget at snakke om, når I endelig er sammen.
Vi sang : Dybt hælder året i sin gang
Derefter stillede præsten spørgsmålet : Hvordan opstår de døde? Hvad legeme får de døde? Har man nogen alder i evigheden?
Naturen og Kristus! Noget må dø , for at få liv, fra døden kommer der liv.
Morten Mouridsen havde taget en persilderod og en pose frø. Fortalte om det lille frø der bliver lagt i jorden, det spirer og vokser sig stort.
Kristi opstandelse har stor lighed med det lille frø. Gud har ingen fysisk begrænsning- vores egen opstandelse- ser frem til ikke at mærke smerte- være ked af det- man kan såre en anden. Graveren vil dække jord på mig og jeg vil forgå. Opstå- Kristen håb- Gud gør alting nyt.
“Grav I bare videre”.
Gråt hår og ondt i ryggen er ingen trussel, døden kommer engang.
Til slut sang vi : Jesus lever Graven brast.

Henning Stokholm graver ved Vinding kirke bød og velkommen og fortalte lidt om kirken, der fremstår lys og venlig efter en større restaurering og nye farver.
Henning ønskede os tørvejr og et godt kursus.

På med arbejdstøjet , og så finde det gravsted, hvor man er sat til at granpynte.
4 uøvede blev sat sammen med en instruktør på 2 gravsteder, mens de øvede konkurede i om at yde det bedste.
Sirligt bliver de små stykker gran lagt som fine bånd og smukke dekorationer, ja, der er noget at leve op til, når vi kommer hjem på vores egen kirkegård.
Som sædvanlig kunne vi se på værktøj og købe handsker og sakse hos Handelsagenten, MB & K ved Bjarne Nielsen, Dohms efterfølger og Dan-Sand. Brandsoft var også med på kurset.
Dagen sluttede med evaluering og suppe.
Tak for en fin kursusdag til Henning Stokholm og hans medhjælpere, samt menighedsråd og kirkebetjening.
Referent: Trine Damgaard, Hover kirkegård.