2014 Grandækning Brejning referat

Ringkøbing Kredsen har afholdt grandækningskursus d. 20. oktober på Brejning kirkegård.

Vi startede traditionen tro med en kort andagt i kirken, sognepræst Anne Hildegaard bød godmorgen og velkommen.
1. salme : Vågn op og slå på dine strenge.
Anne Hildegaard sagde: med så mange gravere, så tænker jeg begravelse, og her kom hun med historien om , Sara og Abraham der hele deres liv havde vandret omkring som nomader, flyttet rundt med deres telt, efter hvor der var græs til deres kvæg, nu var Sara død i en alder af 127 år, og Abraham skulle have et sted at begrave Sara.
Vi ser det med udlændinge og emigranter, der dør her i landet, at det er en stor sorg, at skulle forlade det land, hvor de har et gravsted med en slægtning, man efterlader et gravsted med en kær familiemedlem.
Vi danskere er også nomader. Når nogen dør, skal vi finde et hjemsted til den døde. Vi begraver den døde på kirkegården. Gravstedet bliver et dyrebart hjemsted for de pårørende, hvor de kan mindes deres døde. Verden går i stå, når nogen dør. Nogen ofrer formuer på begravelsen og anlæg, nogen bliver hurtigt glemt.
Tanken om at Gud husker, selvom vi glemmer.
Gravpladsen er forskellig og under forandring – Skønhed – Orden – Ro – Smukt skal det være , alle kan se sig hjemme på en kirkegård.
Der er altid aktivitet på en kirkegård, det er et befærdet sted, det binder folk til deres kirkegård, selv om man måske ikke går så meget i kirke, så kommer man til begravelse.
Elementerne ved begravelse er salmer – tekst – ritual – fælles vilkår.
I dag er der mange, som selv har tilrettelagt deres begravelse, salmer og hvordan højtideligheden skal være.
Anne Hildegaard har været præst i 22 år. Førhen sang vi altid ”Krist stod op af døde”, eller ”Altid frejdig” – der er heltemodig, i dag er det meget forskelligt hvad der synges ved graven.
Abraham slog rødder, ved den hule hvor Sara blev begravet. Her skulle han også selv begraves engang.
2. salme: Vi takker dig for livet.

Formand for kursusudvalget Søren Kiilerich bød velkommen til de 100 gravere og medhjælpere, samt 6 udstillere.
Jette Tang bød også velkommen, præsenterede sine medhjælpere og fortalte hvor gran og redskaber var.
Jette har været graver ved Brejning kirke i godt 10 år. Det var en velholdt kirkegård vi kom til at grandække. Man kan se på Jette brænder for at det skal være i orden, og det er det bestemt også.
Der var kaffe og rundstykker i menighedshuset, og snakken går når vi er sammen, Søren Kiilerich afbryder, for nu skal der fordeles hold.

Grandækningen foregik i godt vejr. Der blev arbejdet og snakket. Der var et par stykker som viste hvordan man kan lave dekorationer i mursten. Ligeledes var der én som lavede grandækning på en plade, og derefter lagde det ud på gravstedet. Fordelen ved denne arbejdsmetode, er at man kan stå oprejst ved et bord og udføre opgaven.
Ved tolvtiden var de fleste færdige med gravstedet. Herefter var der mulighed for at se de udstillere, som havde udstilling af maskiner, samt arbejdstøj og redskaber. Der blev også se på gravsteder, da der blev uddelt stemmesedler, hvor man kunne stemme på det gravsted, man syntes var dækket flottest.

kl. 13.30 var der suppe i Spjald kulturcenter. Det var en flok sultne gravere der satte sig til bords. Efter spisningen kunne Søren Kiilerich offentliggøre hvilket gravsted der var udpeget som det flotteste gravsted. Han efterlyste også ris og ros for dagen. Der var ønsker om der næste år kunne blive vist forskellige dækkemuligheder. Så som, lave grandækning på reb, trådnet m.m. Han slog også til lyd for at vi arbejder på at kirkegårdene kommer til at lægge flot hen over vinteren. Og at vi søger at få en god økonomi, hvor udgifter til gran og timeløb, dækkes af den indtægt der er.
Bjarne Svendsen rettede en stor tak for det arbejde der var blevet lavet. Den viser at det er et arbejde af høj kvalitet der udføres.
Det var en flok glade og inspirerede gravere og medhjælpere der tog hjem den dag.

Referent: Trine Damgaard, Hover kirkegård/Flemming Najbjerg Troldhede kirkegård