2015 Udflugt til Lemvig kirke og museum referat

Ringkøbing Kredsen har været på udflugt til  Lemvig, her besøgte vi Lemvig Kirke.
Kaj Gøtse formand for menighedsrådet fortalte om kirkens historie.
Lemvig kirke har været ramt af flere brande, gennem dens næsten 1000 års historie, man har bygget om og op flere gange, til det den er i dag.
Nu er det Bodil Kaalunds billeder der pryder kirken. Bodil Kaalund har lavet billeder til en udgave af bibelen fra 1992.
Vi sluttede besøget i kirken med at se klokketårnet, hvor vi så klokkespillet der var en gave fra søstrene Bache Lauridsen fra Damernes Magasin i Lemvig.
Fra kirken gik vi ned til havnen og hen til Lemvig Museum, der bla. rummer digteren Thøger Larsens studerkammer, Thøger Larsen har bla. skrevet sangen “Danmark nu blunder den lyse nat”, som stadig er en af de mest populære sange.
Thøger Larsen studerede også stjerner, planetstien er et af hans værker.
Museet havde også en udstilling om “Livets gang i Lidenlund”, tegneserien har rødder til Lemvig.
Museet har en særudstilling om flygtningelejren i Rom. Lars Mathiesen fra museet fortalte levende om disse flygtningelejre, bla. om Gertrud.
Gertrud der kom fra Østprøjsien, og som 17 årig var hun ude og tjene hos en familie, da de måtte flygte. Det blev en meget hård tur, kold og mangel på mad. De måtte flygte ud over isen på Østersøen. De fleste gik, nogle få kom op på vogne som blev trukket af heste, det var svært for hestene at stå fast. Farefuld var turen for der kom flyvere som beskød dem, mange blev ramt og døde af deres kvæstelser. Under sådant et angreb har Gertryd fortalt at de kastede sig ned på isen. Mens Gertrud lå der på isen kunne hun se der lå flere døde mennesker og dyr med vogne under isen, voldsom oplevelse for en 17 årig pige som var væk fra forældre og venner.
Gertrud kom til Vestjylland sammen med en masse andre flygtninge, under togturen til Rom ved Lemvig, blev toget beskudt og mange blev såret og dræbt, Gertrud var med til at hjælpe alt hvad hun kunne.
Endelig kom de til flyvepladsen i Rom, tyskerne havde forladt lejren og nu kunne flygtningene så overtage lejren.
Her havde de et lille lukket samfund med skole – man dyrkede grønsager – havde også små værksteder.
Flygtningene måtte ikke forlade lejren og vagterne måtte ikke have omgang med flygtningene. Gertrud møder en af vagterne og det er kærlighed ved første blik, hun bliver gravid og vagten Svend Bækby, må 20 dage i fængsel for dette. Gertrud bliver senere gift med Svend og får et godt liv i Vestjylland, Gertrud døde i foråret 2015.
Det er en spændende udstilling om flygtningelivet under 2. verdenskrig.
Tak for en dejlig tur.

Trine Damgaard, Hover kirke