2014 Vintermøde 15 januar

Vintermøde Ringkøbing Kredsen den 15. januar 2014 i Højmark Forsamlingshus.

Emnet for Vintermødet var i år “Arbejdsskadeanmeldelser og konflikthåndtering”, derfor var menighedsrådet også inviteret med.
Helle Simonsen, der er ansat som sagsbehandler ved FAKK, kom med indlæg om disse emner, og gode råd til at undgå vi kommer derud hvor det hele går i hårdknude.
Arbejdsskader
Her skelnes der mellem arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsulykker der sker på arbejdspladsen, bliver for det meste anerkendt, det er sværere med erhvervssygdomme, at skulle dokumentere, at skaden kun kan tillægges arbejdspladsen.
Arbejdsgiveren og lægen, evt. arbejdsmedicinsk klinik har pligt til at anmelde arbejdsskader.
FAKK og Arbejdsmedicinsk klinik kan være behjælpelig med ansøgningen, og det skal gøres hurtigst mulig efter skaden er sket.
Menighedsrådet har en forsikring der dækker, når sygdom eller ulykke sker på arbejdspladsen.

A.P.V.

Arbejdspladsvurdering skal udfyldes af alle medarbejdere på arbejdspladsen, A.P.V.èn skal være tilgængelig på arbejdspladsen.
Gennem A.P.V.èn bliver arbejdsgiveren gjort opmærksom på, ting der skal forbedres.
Arbejdsmiljødrøftelse.
Arbejdstilsynet kræver at der skal være en årlig samtale, samt et årligt møde med de ansatte.
Hvor der er mere end 10 ansatte, skal der laves en arbejdsmiljø organisation.

MUS.

Medarbejderudviklingssamtalen skal finde sted en gang årligt.
Den gode MUS samtale handler om trivsel, opgaver, bliver forventningerne indfriet, kompetenceudvikling, kurser, mål for det næste år og samarbejde.
Helle Simonsen foreslår, man inden mødet laver en lille skrivelse, hvor hver medarbejder skal udfylde et spørgeskema, hvor ovenstående indgår, eks. har du det godt på din arbejdsplads? Er der nogle kurser du kunne tænke dig? Hvad er dine mål for næste år?
Nær ved ulykker.
Lav en seddel, hver gang du er udsat for det.
Helle Simonsen gav et godt råd, hold MUS-samtalerne og lønforventningssamtaler adskilt.
Konflikthåndtering.
Dårlig håndtering af uenigheder kan ende med at blive personlige.
Grundregler: konflikter er livsvilkår, hvorvidt de er konstruktive eller destruktive afhænger af måden de  bliver mødt og taklet på. Det handler om tillid – hver part ved, hvad der er bedst for hver især. Hver især er vi ekspert på eget liv, accepter der er flere virkeligheder. Der skal dialog til for at opnå enighed i en konflikt.

Konflikttrappen.

Trin 7: Polarisering.
Trin 6: Åben fjendtlighed.
Trin 5: Fjendebillede
Trin 4: Opgive samtale.
Trin 3: Problem ekspanderer.
Trin 2: Personificering.
Trin 1: Uoverensstemmelse.

Vi blev introduceret i at der kan kommunikeres på to forskellige måder ved konflikter:
Girafsprog – positiv/neutral jeg sprog.
Ulvesprog – negativ og anklagende, som ikke bør anvendes, da dette er konfliktoptrappende.
Vi er alle en del af konflikter, konflikter kan være arvede og følge en stilling eller en position.
Der er 3 måder at reagere på.
1. Flugt – ikke reagerer.
2. Kamp – svare igen.
3. Dialog – baggrund.
Tanker ved konflikthåndtering: Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd. Der er et krænket behov bag enhver konflikt, som medfører en uhensigtsmæssig optræden. Kunsten er, at i stedet for at reagerer på den uhensigtsmæssige optræden, så kik bag handlingen og reager ud fra den positive hensigt.

Håndtering.
Der skal samtale til, spørg ind til problemet, måske skal der en mægler til, for at komme igang med en dialog – hold person og problem adskilt, god tone giver godt samarbejde, søg samarbejde frem for konflikt.
Tal med hinanden, tal om følelser, fortæl om behov, respekter og accepter andres behov.
Bliv på egen “banehalvdel”, bliv ikke personlig, lad være at generalisere, lad være at bebrejde.
Afstem forventninger med dit menighedsråd, informer om arbejde, ønsker og forventninger til samarbejde.
Helle Simonsen fortalte levende om diverse episoder fra dagligdagen, men hvorfor hun omtaler GRAVEREN som HAN, det kan undre en, når man er kvinde.

Tak til Helle Simonsen for et godt indlæg, og der var virkelig noget at gå hjem og arbejde med.
En god og velbesøgt aften.

Referent:
Trine Damgaard Graver Hover