2012 Udflugt Hindø

Udflugt Til Hee og Hindø med Graverforeningen Ringkøbingkredsen den 28. august 2012

Tirsdag den 28. august mødtes Graverforeningen Ringkøbingkredsens medlemmer til den årlige aftentur. Dette års tur startede kl. 17.00 ved Hee Kirke, hvor vi samledes for at køre til den lille fredede ø Hindø i Stadil Fjord. På Hindø mødtes vi med Erling, som forpagter jorden på øen og står for den daglige pleje.

Granplantagen på øens vestlige del må ikke genplantes, men vil efterhånden forsvinde ved stormfald og skovhugst. Der må kun plantes løvtræer omkring beboelsen, og for at bevare de åbne strandenge skal øen afgræsses. Der har tidligere været drevet svinebrug på øen men i dag er alene afgræsning ved får samt islandske heste.

Øen er ca 60 ha stor, og eneste adgangsvej er en (meget) smal bro – og vi var nogle, der undrede os over, at der både er kommet mejetærskere, lastbiler mv over – for vi syntes kun lige, der var plads til en almindelig personbil.

Efter en hyggelig times tid rundt på øen spiste vi medbragt mad i Erlings lille hyggelige sommerhus, og så var det tid til at tage tilbage til fastlandet.

Tilbage i Hee så vi Hee Kirke, hvor Hans Damgaard fortalte om kirkens historie – og vi så Fru Ellens Kamre i tårnet. Dem skulle Ellen Skram gift med Peder Skram fra Voldbjerg efter sigende have brugt, når de ikke kunne enes.

Kirken har utrolig mange detaljer og historier og er et besøg værd. Se bla. de mange stenhuggerarbejder og de smukke malerier på pulpituret . Der er også mange spændende skjulte detaljer, som Hans kunne fortælle om grundet sit mangeårige arbejde som menighedsrådsmedlem.

Hans tog os derefter med i J. C. Christensens hus, som ligger næsten rundt om hjørnet. J. C. Christensen (1856-1930) var bysbarn fra Hee og var statsminister (konseilsminister) og forsvarsminister 1905-1908. J. C. Christensen var i det hele taget politisk aktiv i en lang periode (1888-1930) og var bla. med til at sikre kvinder valgret ved grundloven af 1915. Han spillede ligeledes en stor rolle i forbindelse med grønlandsekspeditionen 1902-1904 ledet af Ludvig Mylius-Erichsen. J. C. Christensen var kultusminister ( kirke- og undervisning) fra 1901 til 1905, det var i den periode folkekirken blev demokratiseret, med valg til menighedsråd som vi kender det i dag.

Hans Damgaard er en fantastisk fortæller og gjorde såvel Hee Kirkes historie som J. C. Christensens liv og levned meget levende – og til tider med en humor som kun kunne få smil på læben hos os alle.

Vi afsluttede med kaffe og kage – og alle deltagere siger tak til Erling og Hans for deres fremvisninger samt til graver Anne Kathrine Damgaard for det spændende arrangement.

Referent: Anne Marie & Arne Y Andersen