2019 Billeder generalforsamling

Formandsberetning
Jørgen Stilling orienterer for hovedbestyrelsen
Ordstyrer Bjarne Svendsen, Fjelstervang
Arne Y. Andersen, Ramme
John Løkkedal taler til vintermødet