2013 Grandækning Vildbjerg Kirkegård

Graverforeningens grandækningskursus den 21. oktober 2013 blev afholdt på Vildbjerg kirkegård.

Dagen begyndte med en andagt i Vildbjerg kirke.
Trompet og orgel klæder hinanden og gjorde præludiet til en festlig oplevelse. Gudstjenesten blev indledt med salmen ” Se nu stiger solen” (solen gemte sig godt bag skyerne).
Præsten Asger Grove Korsholm bød velkommen og håbede vi alle måtte få en inspirerende dag.
Derefter talte han om graverens job. I gravere er det vigtigste ansigt for kirken udadtil. I møder folk der kommer på kirkegården, både de sørgende og de der kommer for at mindes deres døde.
Talen handlede om jordpåkastelsesritualet, som bliver brugt ved alle kristne begravelser.
Vores kræfter er begrænsede, mens Guds er ubegrænsede, derfor er det godt med et ritual ved dåb og død. Det lille barn kan ingenting, det samme gælder den døde, en lovprisning ved start og slut.
Når Præsten siger ” af jord er du kommet” tænker vi på skabelsesberetningen. Vi skal leve med troen på Gud og samtidig med naturvidenskaben. Biblen fortæller Gud ville verden, vi skal leve i harmoni med det skabte. Når vi begraver vore døde, giver vi deres krop tilbage til jorden, så de kan genopstå, det er det kristne syn. Opstandelsen er et under!! Det første og sidste et menneske mødes med er fadervor og velsignelsen.
Gud løfter sit ansigt og velsigner
2. salme “Jesus lever graven brast”
3. salme “Morgenstund har guld i mund” ( stadig ingen sol at se).

Tak til kirkebetjening for en fin andagt, derefter fik vi kaffe og rundstykke i kirkehuset.
Holdene fik tildelt gravsteder til grandækning, Thorkild præsenterede sine medhjælpere, og gav en kort anvisning på hvor gran og redskaber kunne findes. Snart var kaffe og rundstykker fortæret, så vi kunne komme igang med grandækningen.

Gravere snakker, når de mødes sådan en dag, om alt lige fra sommerblomster, gødning, alterbuket,  hvorfor gran lægges som det gør og ikke omvendt, vi ved godt hvad vi vil. Gode sakse der er nyslebne, piggejawert = et redskab til at stikke fyrtoppe ned med, hvilke gransorter der kan skaffes i de forskellige egne. Der arbejdes koncentreret, for der kæmpes om at lave den pæneste grandækning, og at få flest stemmer.
Udstillerne var der selvfølgelig også Dan-Sand, Herning park og maskiner, BMog K., Brandsoft og Dohms efterfølger.
Da vi var færdige på kirkegården, var der suppe, hvor Thorkild og hans medhjælpere var opøsere. Jo Thorkild har et godt team.

Evaluering: pas på jer selv, forebyg knæ og rygskade ved at variere jeres arbejdsstillinger.
Endelig var der vinderne, flest stemmer fik nr. 11 det var Anette fra Staby , Jens fra Isenvad og Jytte fra Assing , de fik alle 3 en dejlig trøjer.
De uøvede arbejdede under vejledning fra en instruktør, det blev også meget fint det de fik lavet.
Tak for en dejlig dag til alle der stod for arrangementet.

Referent Trine Damgaard Hover kirkegård